Bel çevresi ölçümü, göbek deliği hizasından başlanarak belin etrafında mezura ile tam tur dönülerek yapılan ölçümdür. Vücutta yağ dağılımının en basit göstergelerinden biri bel çevresi oranıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine göre bel çevresi (cm) ölçümleri risk faktörleri sıralamasında kullanılan ölçümlerdendir. Vücutta yağın bulunduğu bölge ve dağılımı hastalıkların morbidite ve mortalitesi ile ilişkilendirilmektedir.

Bel Çevreniz (cm)

Cinsiyetiniz: