Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması esas alınarak obeziteyi belirlemek için Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine bölünmesi ile bulunur.

< 18.5 Zayıf

18.50 - 24.99 Normal

25.00 - 29.99 Şişmanlık Öncesi (Pre-obez)

> 30 Obez

Kilonuzu Giriniz (kg)

Boyunuz (cm)